મહામારી / ગુજરાતમાં રાત્રી કર્ફ્યૂ પર મોટા સમાચાર, 36 શહેરોમાં સમય અને પ્રતિબંધોમાં મળી શકે છે આ છૂટછાટ

Government makes big announcement about partial lockdown shortly

ગુજરાતમાં કોરોના સંકટ હળવુ થતાં ટૂંક સમયમાં રાજ્ય સરકાર 36 શહેરમાં નિયંત્રણમાં રાહત આપી શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ