નિર્ણય / વૉટ્સઍપની સામે સરકારે લૉન્ચ કરી સ્વદેશી ઍપ, લોકસભામાં થઇ ચર્ચા

 government launches instant messaging app called sandes

ઘણા સમયથી વૉટ્સઍપ પોલીસીને લઇને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. વૉટ્સઍપે ખુલાસો કરવો પડ્યો હતો કે તેની પ્રાઇવસી પોલીસી તમારી પ્રાઇવસી ભંગ નહી કરે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ