નિર્ણય / મોદી સરકારની સત્તાવાર જાહેરાત: હવે ચૂંટણી કાર્ડ સાથે પણ આધાર કરવું પડશે લિંક, જાણો શું થશે ફાયદો

government issues notification now voter list to be linked with aadhar

પહેલા પાન કાર્ડ સાથે આધાર લિંક કરવું જરૂરી હતું. પરંતુ હવે વોટર આઈડી સાથે પણ આધાર લિંક કરવું જરૂરી બની ગયું છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ