મહામારી / .. તો ખુલી જશે દેશભરની સ્કૂલો, કોરોનાની ત્રીજી લહેર નબળી પડતા કેન્દ્ર સરકારે ઘડ્યો 'ખાસ પ્લાન'

government is considering a model to open schools following the covid protocol

કોરોનાની ત્રીજી લહેરમાં બંધ પડેલી સ્કૂલોને ફરી વાર ખોલવાની દિશામાં કેન્દ્ર સરકારે હિલચાલ શરુ કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ