વિવાદ વકર્યો / બસ હવે બહું થયું, કેન્દ્ર સરકારે ઉગામ્યું છેલ્લું હથિયાર, ટ્વિટરને કહ્યું, નિયમોનું પાલન કરો નહીંતર...

Government gives final notice to Twitter for compliance with new IT rules

કેન્દ્ર સરકારે ટ્વિટરને મોટી ચેતવણી આપીને આઈટીના નવા નિયમોનું પાલન કરવાની નહીંતર ગંભીર પરિણામ ભોગવવાની છેલ્લી ચેતવણી આપી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ