આર્થિક મદદ / આત્મનિર્ભર ભારત યોજના હેઠળ સરકારે કરી 4920 કરોડની મદદ, 58 લાખ લોકોએ લીધો લાભ

 government gave rs 4920 crore to the beneficiaries under the self reliant india

કેન્દ્ર સરકારની આત્મનિર્ભર ભારત યોજના અંતર્ગત 30 એપ્રિલ 2022 સુધી 4920 કરોડ રૂપિયાની આર્થિક મદદ જાહેર થઈ ચુકી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ