દિલ્હી / વર્ક ફ્રોમ હોમ કરતા લોકો માટે મહત્વના સમાચાર, કેન્દ્ર સરકાર કરી રહી છે આવી તૈયારીઓ

government asked for work from home law

કોરોના વાયરસ મહામારીને કારણે ઓફિસમાં વર્ક કલ્ચરને લઇને ઘણા બધા ફેરફાર જોવા મળ્યા છે. કોરોના સંક્રમણનs રોકવા માટે કામના સ્થળો પર વર્ક ફ્રોમ હોમની સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે. આ હેઠળ કર્મચારી પોતાની ઓફિસના બદલે ઘરે રહીને કામ કરી શકે છે. ત્યારે હવે સરકાર એવા નિયમ પર વિચાર કરી રહી છે જેના હેઠળ કર્મચારીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમનો વિકલ્પ પસંદ કરવા મળશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ