ચૂંટણી / આઝાદી બાદ પહેલી વાર આ 23 ગામમાં થશે ચૂંટણી, આઝાદીના 70 વર્ષ બાદ પણ પાયાની સુવિધાઓથી હતા વંચિત

gorakhpur up panchayat chunav 2021 23 vantangia villages in gorakhpur and maharajganj will elect their pradhans for the...

આઝાદીના 70 વર્ષ બાદ વનટાંગિયા ગામોના લોકો પહેલી વાર પંચાયતની ચૂંટણીમાં સક્રિય ભાગીદારી નિભાવતા ગ્રામ પ્રધાનો ચૂંટશે અને પોતાના ગામમાં સરકાર બનાવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ