છેલ્લી તક / ગૂગલની આ સર્વિસ થઇ જશે બંધ, બૅક-અપ લઇ લેજો નહીંતર ક્યારેય નહી મળે ડેટા પરત 

Google's service will be shut down, take a back-up or you will never get your data back

ગૂગલ જલ્દી જ પોતાની એક સર્વિસ બંધ કરવા જઇ રહી છે અને મહત્વની વાત તો તે છે કે ગૂગલ આ સર્વિસનો બધો ડેટા ડિલીટ કરાવી દેશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ