સુવિધા / Google Maps હવે તમને ઈલેકટ્રિક કારના ચાર્જિંગ સ્ટેશનનું લોકેશન પણ બતાવશે

Google Maps Will Now Show You The Nearest EV Charging Point

જો તમે ગૂગલ મેપ્સનો ઉપયોગ કરો છો અને તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રિક કાર કે સ્કુટર છે, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. વાહનની બેટરી ચાર્જ કરવાની જરુર પડે તેની હવે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે હવે ગૂગલ મેપ્સ તમને કહેશે કે તમારી નજીકમાં ઇલેક્ટ્રિક કારનું ચાર્જિંગ સ્ટેશન ક્યાં છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ