એલર્ટ / ગુગલે કહ્યું, ક્રોમ બ્રાઉઝરના યુઝર્સ તાત્કાલિક ગૂગલ ક્રોમનું લેટેસ્ટ વર્ઝન ઈન્સ્ટોલ કરો નહીંતર...

google has a warning for chrome browsers asks to update browser now

જો તમે ગૂગલ ક્રોમ બ્રાઉઝરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોય તો ગૂગલ તરફથી અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ગૂગલ ક્રોમ ઉપયોગ કરતા યૂઝર્સને તાત્કાલિક ગૂગલ ક્રોમનું લેટેસ્ટ વર્ઝન ઈન્સ્ટોલ કરવા માટે ગૂગલે સૂચન કર્યું છે. જો નહીં કરો તો થઈ શકે છે તમારી સાથે એવું કે...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ