જરૂરી વાત / શું તમે પણ Google Chromeનો કરો છો ઉપયોગ? તરત જ કરી દો બંધ આ મોટી કંપની આપી રહી છે ચેતવણી

Google Chrome microsoft urges peoples note to use google chrome know the reason

જો તમે પણ ઈન્ટરનેટ ચલાવવા માટે Google Chromeનો ઉપયોગ કરો છો તો તરત જ બંધ કરી દો. જાણો શું છે કારણ...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ