ખુશ ખબર / 'બિપોરજોય'ની તબાહી વચ્ચે ગુડ ન્યુઝ: ચાલુ તોફાને ગુજરાતમાં 700થી વધુ બાળકને મહિલાઓએ આપ્યો જન્મ

Good news amid 'Biporjoy' devastation: Women give birth to more than 700 babies in Gujarat due to ongoing storm

બિપોરજોય ચક્રવાત દરમિયાન ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હતું એ દરમિયાન 707 મહિલાઓએ તોફાન દરમિયાન બાળકને જન્મ આપ્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ