જરૂરી વાત / ... તો હવે દુબઈ જવું થઈ જશે સરળ? જાણો ભારતીયો માટે શું છે ગોલ્ડન વિઝાના નિયમો

golden visa uae price  what are the benefits of golden visa of uae how do you get a golden visa

આ નવા સિસ્ટમ બાદ એવા લોકો જે બીજા દેશથી યુએસએ રહેવા, કામ કરવા અને વગર કોઈ નેશનલ સ્પોન્સરે અભ્યાસ કરવા આવે છે, તે વીઝા ખાસ કરીને તેના માટે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ