ખુશખબર / સોનુ ખરીદવા માટેનો ગોલ્ડન ચાન્સ, સતત ચોથા અઠવાડિયે ભાવ ધડામ, જાણી લો લેટેસ્ટ રેટ

gold rates has been decreased on forth week

સોનાનો ભાવ સતત ચોથા અઠવાડિયે ઘટ્યો છે. ડોલર મજબૂત થવાથી સોના પર છેલ્લા ચાર અઠવાડિયાથી દબાણ જોવા મળે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ