ભાવ / સોનું-ચાંદી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો સૌથી સારી તક, આ અઠવાડિયે 1500 રૂપિયા ઓછા થયા ભાવ

gold rate today gold price on 16 august

આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો છે. સોનું 672 રૂપિયા દસ ગ્રામ અને ચાંદીની કિંમતમાં 1544 રૂપિયા ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ