વિશ્વ / સોનામાં તેજીના ઈતિહાસનું પન્નું ફરી વંચાશે: શું ગોલ્ડમાં રોકાણ કરવાનો બેસ્ટ સમય છે? ભાવ આસમાન આંબશે

Gold prices keep raising: american 2 banks are bankrupt, might affect the world

અમેરિકામાં 2 બેંકોની સ્થિતિ બેહાલ થવાથી મંદીની સંભાવના દેખાઈ રહી છે જેની અસર સોનાનાં ભાવોમાં થતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ