તમારા કામનું / દિવાળી પહેલા મોંઘુ થયુ સોનું, જાણો આજે કેટલા રુપિયે વેચાઈ રહ્યું છે સોનું

gold price today rise one month high silver rate drop check kolkata mumbai delhi chennai

કડવા ચૌથ અને દિવાળી પહેલા સોનું ખરીદવું મોંઘું થઈ ગયું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ