તમારા કામનું / નવા વર્ષમાં સોનાની ખરીદીની આ છે ઉત્તમ તક, જાણો શું છે આજના રેટ

gold price today good opportunity to buy gold in the new year know the latest gold rate

આજ વર્ષની પહેલા સોમવારે સોનાની કિંમતમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ