તમારા કામનું / નવરાત્રીની પહેલા સસ્તું થયુ સોનું, રેકોર્ડ સ્તરથી 9, 500 રુ. સસ્તું મળી રહ્યું છે સોનું

gold price today before navratri down 9500 rupees from record level check latest rate

આજે બીજા દિવસે સોનાની કિંમતોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ