તમારા કામનું / લગ્નની સિઝનમાં સોનું ખરીદવા જઈ રહ્યા છો, તો જાણો કેટલું સસ્તું મળી રહ્યું છે સોનું?

gold price today 4 december 2021 down 8k from record level silver rate 61k rupees check details

લગ્ન સિઝન ચાલી રહી છે ત્યારે આ દિવસોમાં સોનાનું રેકોર્ડ સ્તરથી સસ્તું મળી રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ