તમારા કામનું / સોનાના ભાવમાં ઘટાડો યથાવત, ચાંદી પણ થયું સસ્તું, સોનું ખરીદવાની ઉત્તમ તક, જાણો કેટલા થયા ભાવ

gold price today 1 october down silver also fall rupees 59500 kg check 10 gram gold rate

સોના ચાંદીના ભાવમાં આ સમયે જોરદાર ઘટાડો ચાલુ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ