તમારા કામનું / લગ્ન પ્રસંગ માટે સોનું ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો માંડી વાળજો, ભાવમાં આવ્યો ઉછાળ, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

gold price has been increased today

આજે સોનાના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે, જયારે ચાંદીનાં ભાવમાં કોઈ ફેરફાર નોંધાયો નથી. જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ