આસ્થા / ભગવાન માટે ભાવ હોય તો સોનાનાં ભાવથી કોઈ ફરક નથી પડતો, દર વર્ષે કરોડો રૂપિયાનાં આભૂષણો ખરીદે છે લોકો

gold jewellery for god is being purchased in crores of rupees every year shocking details revealed

એક અંદાજ મુજબ અમદાવાદમાં દર મહિને 20 થી 30 કિલો સોનાના અને આશરે 50 કિલો જેટલા ચાંદીનાં આભૂષણો બને છે. જેની કિંમત અંદા‌િજત ૧૦ કરોડ સુધી આંકી શકાય. જાણો આભૂષણોની અવનવી વિગતો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ