તમારા કામનું / સોનાને લઈને સરકારનો મોટો પ્લાન: ખરીદતી વખતે મળશે ID, જાણો કઈ રીતે થશે કામ

gold hallmark unique id government plan to track each piece of gold sold in the country know more

HUID દ્વારા સરકાર એ જાણી શકશે કે સોનાના અસલી વિક્રેતા કોણ છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ