મોટું ઓપરેશન / નોટબંધીને 4 વર્ષ થયા છતાં આજે ગોધરામાંથી પકડાઈ 5 કરોડની 500-1000ના દરની જૂની નોટો

godhra millions of 500 1000 old currency notes seized gujarat

નોટબંધીના 4 વર્ષ પૂર્ણ થઇ ચૂક્યા છે પરંતુ હજુ પણ જૂની 500 અને 1000ની નોટ ઝડપાઇ રહી છે. ગુજરાત ATS અને મરીન ટાસ્ક ફોર્સે સૌથી મોટું ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે. પંચમહાલના ગોધરામાંથી 5 કરોડની જૂની નોટો ઝડપાતા ખળભળાટ મચ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ