લાલ 'નિ'શાન

ગ્લોબલ વોર્મિંગ / ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે નદી પર જામેલો બરફ જલદી પીગળી જાય છે

glaciers melting fastly due to global warming

જળ વાયુ પરિવર્તનના કારણે સતત ગ્લેશિયરો પીગળવાની ઘટના બનતી રહે છે. સંશોધકોએ ગ્લેશિયરો પર પડી રહેલા પ્રભાવ અને બરફ પીગળવાના દર પર અભ્યાસ કર્યા છે, પરંતુ પહેલી વાર નદીઓ પર જામી જતા બરફ પર ગ્લોબલ વોર્મિંગના પ્રભાવોનો અભ્યાસ કરાયો.

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ