સન્માન / તિરંગો આપી જાઓ, કરિયાણું લઈ જાઓ, ગુજરાતના આ જિલ્લામાં `કલ્પવૃક્ષ ઓર્ગેનિક'ની નવતર પહેલ

Give Tricolors, Carry Groceries, 'Kalpvriksha Organic' New Initiative in District Ahmedabad, Gujarat

15  ઓગસ્ટ બાદ દેશના તિરંગા રોડ અને કચરાપેટી પર રઝળતા જોવા ન પડે તે માટે અનોખી પહેલ શરૂ કરાઇ, તિરંગો જમા કરાવવા વધી ગયો ધસારો, તિરંગાની જાળવણીની ચિંતા ટળી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ