ના હોય / પંચાયતની વચ્ચે યુવતીએ પ્રધાનપતિને મારી ગોળી! જણાવ્યું આવું કારણ

girl shoots pradhan pati in panchayat for taking revenge accepter her crime

હીરાપુરવા ગામના પ્રધાનપતિને યુવતીએ પંચાયતની સામે ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ