ગોલ્ડ મેડલ / ગીરસોમનાથના પેઢાવાડા ગામના રીક્ષા ચાલકની દીકરીએ દેશમાં ગુજરાતનું નામ કર્યું રોશન, મેળવી આ સિદ્ધી

Gir Somnath sonal gold medal judo khelo india competition

એક ગરીબ પરિવારની દીકરીએ આજે ગુજરાતનું નામ દેશમાં રોશન કર્યું છે. કારણ કે, આ દીકરીએ દેશમાં યોજાયેલ ખેલો ઈન્ડિયા સ્પર્ધામાં જુડોની રમત ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ