રક્ષાબંધન / મનપાની મહિલાઓને ભેટ AMTSમાં આજે કરી શકશે મફત મુસાફરી

Gifts to Women in Municipal AMTS will be able to travel for free today

આજે રક્ષાબંધન અને 15મી ઓગસ્ટ નિમિતે મનપાની દ્વારા બહેનોને ભેટ આપવામાં આવી છે. આજે બહેનો આખો દિવસ અડધા ભાડામાં AMTS અને BRTSમાં મુસાફરી કરી શકશે. સુરત, અમદાવાદ બાદ રાજકોટમાં પણ બહેનોને મનપાએ ભેટ આપી છે. જેમાં બહેનો 10 રૂપિયામાં અને બાળકો 5 રૂપિયામાં આખો દિવસ મુસાફરી કરી શકશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ