માંગ / રાધનપુરમાં નાના ઉદ્યોગકારોને આપેલા 70થી વધુ પ્લોટ GIDCએ પરત લઇ લીધા, એસોસિએશન આવ્યું મેદાને

GIDC takes back more than 70 plots allotted to small entrepreneurs in Radhanpur

રાધનપુરમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ ઘણો ઓછો અને સરકાર આ પ્રકારના વિસ્તારોના વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ છે પરંતુ અધિકારીઓ દ્વારા જે પ્રકારે પગલાં લેવામાં આવે છે તેના કારણે ઉદ્યોગો પરેશાન

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ