નિવેદન / ડોભાલના કાશ્મીર વીડિયો પર આઝાદે કહ્યું, પૈસા દઇને તમે કોઇપણને સાથે લાવી શકો છો

Ghulam Nabi Azad set to visit Srinagar today

રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા ગુલામ નબી આઝાદે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહર (NSA)ને લઇને બેજવાબદાર નિવેદન આપ્યું છે. કોંગ્રેસના નેતા ગુલામ નબી આઝાદે અજીત ડોભાલના કાશ્મીર મુલાકાતને લઇને નિવેદન આપ્યું છે. કાશ્મીરી લોકો સાથે અજીત ડોભાલનો જમવા સાથેના વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપતાં આઝાદે કહ્યું કે પૈસા દઇને તમે કોઇપણને સાથે લાવી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ