તમારા કામનું / સરકારી નોકરીમાં 10% અનામત જોઈતું હોય તો આજે જ બનાવો EWS સર્ટિ., બસ ફૉલો કરો આ સ્ટેપ્સ

getting ews certificate made even easier follow this easy method

કેન્દ્ર સરકારના નિયમો અનુસાર, જે પરિવારની વાર્ષિક આવક 8 લાખ રૂપિયાથી ઓછી છે અને પરિવાર પાસે 5 એકરથી ઓછી જમીન છે, તો આવી સ્થિતિમાં તમે EWS પ્રમાણપત્ર મેળવી શકો છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ