આધાર કાર્ડ / ઈન્ટરનેટ વગર ફક્ત SMSથી મેળવો Aadhaar સાથે જોડાયેલી આ સેવાઓ, અહીં જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

get various services in just one sms know about uidai new feature

હવે ફક્ત SMS દ્વારા તમે પોતાના આધારની ઘણી જરૂરી સેવાઓ મેળવી શકો છો. આ સુવિધાઓ ફિચર ફોન દ્વારા પણ મેળવી શકાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ