પંજાબ / વેક્સીન નહીં લગાવનારા સ્વાસ્થ્યકર્મીઓ કોરોના સંક્રમિત થશે તો સરકાર નહીં ઉઠાવે ખર્ચઃ સ્વાસ્થ્ય મંત્રીએ કરી જાહેરાત

get strict vaccinated by the punjab government otherwise pay for your treatment

પંજાબ સરકારે વેક્સીનેશનને લઈને નિયમ કડક કરતાં કહ્યું કે નક્કી તારીખ સુધી વેક્સીન નહીં લગાવાય તો સરકાર ખર્ચ આપશે નહીં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ