તમારા કામનું / 30 જૂન પહેલા ફટાફટ પતાવી લો આ 3 મહત્વના કામ, નહીં તો ચૂકવવી પડશે ડબલ ફી..

Get rid of these 3 important tasks before 30th June, otherwise you will have to pay double fee.

30 જૂન પહેલા તમારા આધાર અને પાન કાર્ડને લિન્ક કરાવી દેશો તો તમારે 500 રૂપિયા ફી આપવી પડશે પણ જો તમે તેના પછી 1 જુલાઈએ કરાવશો તો તમારે 1000 રૂપિયા ફી ભરવી પડશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ