બોલિવુડ / તૈયાર થઇ જાઓ: 'ગદર-2'થી લઇને 'સિંઘમ 3' જેવી અનેક સિક્વલ ફરી આવી રહી છે પડદા પર ધૂમ મચાવવા

Get ready: From 'Gadar 2' to 'Singham 3', several sequels are coming back to rock the screens.

આ વર્ષે પણ બોલીવૂડમાં ઘણી સિક્વલ ફિલ્મો ધૂમ મચાવવા માટે તૈયાર છે. આ લિસ્ટમાં ગદર 2, ઓહ માય ગોડ 2, સિંઘમ 3 જેવી ફિલ્મોના નામ સામેલ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ