તમારા કામનું / કાર કે બાઈકની RC બુક ખોવાઈ જાય તો ઘરે બેઠા આ રીતે મળવો ડુપ્લીકેટ, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

get duplicate rc registration certificate online know how

જો તમારાથી તમારા વાહનની RC બુક ગુમ થઈ ગઈ છે અથવા તો તે ચોરી થઈ ગઈ છે તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ સિમ્પલ પ્રોસેસ અપનાવીને તમે ઘરે બેઠા ડુપ્લીકેટ આરસી બુક મેળવી શકો છો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ