નિર્ણય / વાહન ચાલકોને મોટી રાહત, લાઈસન્સ લેતી વખતે આ કામ નહીં કરવું પડે, આજથી નવો નિયમ

get driving license without a test at rtos from today here is new rules

કેન્દ્રીય પરિવહન મંત્રાલયના નવા નિયમ અનુસાર આજથી ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ લેતી વખતે આરટીઓ પર ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ આપવાની કોઈ જરુર નહીં રહે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ