રોડમેપ / અમદાવાદીઓને GBY રૂફ સ્કીમ હેઠળ પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં આટકા ટકા સુધી રાહત અપાશે, AMCનો મહત્વનો નિર્ણય

GBY Roof Scheme was also announced for the citizens of Ahmedabad

AMCનો જનહિતમાં નિર્ણયઃ પાંચ વર્ષથી વધુ જૂનાં દસ ઝાડનું વાવેતર ધરાવતા રહેણાક એકમે GBY સ્કીમ તૈયાર કરવી પડશે, રહીશોને GBY રૂફ સ્કીમ હેઠળ પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં દસ ટકા સુધી રાહત અપાશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ