ધનકુબેર / ગૌતમ અદાણી વિશ્વના ટોપ-5 અમીરોની યાદીમાં સામેલ, વૉરેન બફેટને પણ પાછળ છોડ્યા

gautam adani is now 5th richest person of the world

અદાણી ગ્રુપ (Adani Group) ના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી (Gautam Adani) વિશ્વના સૌથી અમીર લોકોની યાદીમાં પાંચમા ક્રમાંકે આવી ગયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ