અમદાવાદ / વૃદ્ધને પડતા પર પાટું, હું આસિસ્ટન્ટ વકીલ છું...કહીને દીકરાની જામીનના નામે ગઠિયાએ રૂ. 3 લાખ પડાવી લીધા

Gathia in the name of son's surety from the old man Rs. 3 lakh seized

અમદાવાદમાં નાર્કોટિક્સના ગુનામાં પકડાયેલ દીકરાના જામીન કરાવી આપવાનું કહી વૃદ્ધ પાસેથી ૩.૮૬ લાખ પડાવી લીધા હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ