કર્મના લેખાં-જોખાં / આવા વ્યક્તિ આવતા જન્મમાં બનશે સ્ત્રી, અંતિમ સમયમાં ભગવાનનું નામ લીધું તો...: ગરુડ પુરાણ

garuda puran it is decided by these deeds whether a man will become a woman or a man in next birth

આવતા અને પહેલાના જન્મ અંગે જાણવાની ઉત્સુકતા મોટાભાગના લોકોમાં હોય છે. જેને જાણવાની કેટલીક રીતો ધર્મ-પુરાણોમાં જણાવવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ