'સહાયકોને સમર્થન' / ગાંધીનગર: વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાની અટકાયત, '332 અને 307ની કલમ આધારે ગુનો નોધાશે',જાણો સમગ્ર મામલો

Gandhinagar vidhya sahayak candidates  support Yuvraj Singh Jadeja  detained by Sector 27 police

વિદ્યાસહાયક ઉમેદવારોના સમર્થનમાં પહોંચેલા  વિદ્યાર્થીનેતા યુવરાજસિંહની સેક્ટર 27 પોલીસે કરી અટકાયત

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ