ગાંધીનગર / ખેડૂત ખરાઈ પ્રમાણપત્રને લઇને મહેસૂલ વિભાગે લીધો મહત્વનો નિર્મણ, જાણો શું

gandhinagar The big decision of the revenue department

રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા આજરોજ ફરી એકવાર મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પ્રાપ્ત થતી જાણકારી પ્રમાણે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા જમીન શરતફેર મંજૂરી ઓનલાઇન કરવામાં આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ