ગાંધીનગર / કોરોના સંકટ વચ્ચે સાદાઇપૂર્વક ઐતિહાસિક પલ્લી ઉત્સવ પૂર્ણ, ગ્રામજનોએ જાળવી પરંપરા

Gandhinagar rupal palli police navratri 2020

કોરોના કાળના પગલે ગુજરાતમાં વર્ષોથી ચાલતી ધાર્મિક પરંપરાઓ પર રોક લાગી છે. જો કે લોકોના હિત માટે આ નિર્ણયો લેવામાં આવી રહ્યાં છે. ત્યારે  ગાંધીનગર ખાતે ઐતિહાસિક રુપાલ પલ્લી ઉત્સવ સાદાઇપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રામજનોએ પરંપરા જાળવતા આશરે પોણા કલાક જેટલા સમયનું આયોજન કરી ઉત્સવ પૂર્ણ કર્યો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ