વારસો / ગુજરાતનો ભાતીગળ વારસો જોવા દેશ-વિદેશથી ઉમટી પડશે 'લોકો', સરકારે જુઓ શું લીધો મહત્વનો નિર્ણય

gandhinagar Heritage MOU gujarat government

ગુજરાતના હેરીટેજ સ્થળોને પ્રવાસન ધામ બનાવવાની નેમ સાથે 451  કરોડના એમ.ઓ.યુ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં સંપન્ન

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ