વારસો / ઈતિહાસની અટારીએથી : શું હતી એ દાંડી યાત્રા? જાણો અતથી ઈતી...

Gandhiji dandiyatra in Gujarat PM modi

ગુજરાત, ગાંધીજી અને દાંડીયાત્રા. આ ત્રણનો સંગમ અને એ ઐતિહાસીક ઘટના વિશે ગુજરાતી તરીકે જાણવું જ જોઈએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ