ખેડા / મહીસાગર નદીના પાણી ફરી વળતા ગળતેશ્વરનો ઓવરબ્રિજ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી બંધ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ